Activiteiten

Jaarlijks legt het bestuur van Stichting Agis Zorginnovatiefonds verantwoording af voor haar activiteiten in een jaarverslag. Deze kunt u lezen door op het betreffende verslag te klikken.
 - Jaarverslag 2016
 - Jaarverslag 2015
 - Jaarverslag 2014
 - Jaarverslag 2013
 - Jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag

De financiële cijfers van de stichting kunt u hieronder vinden door op het betreffende jaar te klikken.
 - Verkort financieel jaarverslag 2016
 - Verkort financieel jaarverslag 2015
 - Verkort financieel jaarverslag 2014
 - Verkort financieel jaarverslag 2013
 - Verkort financieel jaarverslag 2012

Gedragscode

Voor de leden van de raad van bestuur van Stichting Agis Zorginnovatiefonds is een gedragscode vastgesteld. Deze kunt u lezen door op onderstaande link te klikken.
 - Gedragscode voor het bestuur

Beloningsbeleid

De vergoeding voor de leden van de Raden van Bestuur, Toezicht en Advies worden per kwartaal verstrekt. Leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vergoeding van € 1000,00 per kwartaal, leden van de Raad van Toezicht € 500,00 per kwartaal en leden van de Raad van Advies € 250,00 per kwartaal. Indien een lid van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur of Raad van Advies fiscaal verplicht is om BTW af te dragen, dan wordt dit aanvullend vergoed door de stichting. Er worden geen vergoedingen verstrekt voor reis- en/of onkosten. De vergoedingen zijn opgenomen in het hierboven gepubliceerde verkort financieel jaarverslag.