Contact

Stichting Agis Zorginnovatiefonds
Postbus 339
3800 AH  Amersfoort
info@stichtingagis.nl

Registratie

KvK nummer: 41186649
Fiscaal RSIN nummer: 802559050

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Stichting Agis Zorginnovatiefonds bestaat uit vier leden:
-   Eeke van der Veen, voorzitter
-   Hetty Linden
-   Jaap Habicht
-   Dick Herfst

Het bestuur komt ieder kwartaal bijeen om ontvangen aanvragen te beoordelen en te behandelen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden:
-   Bert Huiskamp, voorzitter
-   Ine van Hest
-   Arno Barens

De voorzitter van de Raad van Advies kan gevraagd worden om de vergadering van de Raad van Toezicht bij te wonen.

De Raad van Toezicht vergadert twee drie keer keer per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Naast de reguliere toezichtszaken zoals jaarrekening, begroting, statuten en reglementen komen uiteraard ook de besluiten van het bestuur m.b.t. projectaanvragen aan de orde.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit zes leden:
-   Marieke Schuurmans, voorzitter
-   Jan Walburg
-   Hanneke de Ridder
-   Lia van Doorn
-   Jan Berndsen
-   Carl Verheijen

De Raad van Advies komt vier keer per jaar bijeen om hun mening te geven over grote steunaanvragen. Dit advies maakt onderdeel uit van het besluitvormingsproces. Daarnaast adviseert zij de Raad van Bestuur m.b.t. thema's, beleid en criteria.

Ondersteuning

De stichting wordt ondersteund door:
-   Ina Winter, projectsecretariaat