Geschiedenis

Stichting Agis Zorginnovatiefonds is een volledige onafhankelijke goede doelenstichting, die geen juridische of financiŽle banden met Agis Zorgverzekeringen heeft. De stichting is ontstaan op 31 december 2007. Het vermogen van Stichting Agis Zorginnovatiefonds is in het verleden opgebouwd uit niet-zorg-gerelateerde activiteiten van de onderlinge waarborgmaatschappij (OWM) van Agis Zorgverzekeringen.

De stichting in de huidige vorm is ontstaan tijdens de fusie tussen OWM Agis Zorgverzekeringen en Stichting Agis enerzijds en de vereniging Achmea anderzijds. Deze fusie heeft plaatsgevonden per 1 januari 2008.

In 2008 zijn alle verzekering-gebonden activiteiten en het daarmee samenhangende vermogen overgeheveld van Stichting Agis naar vooral Agis Zorgverzekeringen NV. Het resterende vermogen is achtergebleven in de stichting en wordt ingezet voor innovatieve projecten in de gezondheidszorg. In 2008 zijn de statuten van de Stichting Agis aangepast aan de nieuwe doelstellingen. Op 1 januari 2009 is Stichting Agis met haar nieuwe doelstellingen van start gegaan. In oktober 2014 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Agis Zorginnovatiefonds.

Tot 2020 is ongeveer een budget van 1 miljoen euro per jaar beschikbaar. Daarna zal dit budget gehalveerd worden om een basisvermogen in stand te houden.

De stichting is door de belastingdienst formeel aangemerkt als een ANBI stichting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze erkenning is de stichting vrijgesteld van belastingheffing op haar resultaten.