Aanvragen steun

Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks vast welk bedrag beschikbaar is om in te zetten. Verzoeken voor een bijdrage dienen via een vast formulier te worden ingeleverd. Positief beoordeelde verzoeken worden ter laatste toetsing voorgelegd aan een raad van toezicht. Aanvragen voor een aanzienlijk bedrag worden eerst voor advisering voorgelegd aan de raad van advies.

Het bestuur:

  • besluit op basis van de opgestelde criteria;
  • houdt rekening met het eventuele advies van de raad van advies;
  • keurt financiŽle uitgaven goed indien deze passen binnen de begrotingsafspraken.

De raad van advies:

  • beoordeelt de belangen van individuele Nederlanders en betreffende doelgroep;
  • toetst de financiŽle onderbouwing en gedegenheid van het project/verzoek;
  • stelt de wetenschappelijke relevantie vast.

De raad van toezicht:

  • bewaakt dat gemaakte proces- en toetsafspraken aangehouden worden;
  • houdt toezicht op de financiŽle uitgaven;
  • houdt toezicht op een eerlijke en transparante werkwijze van de stichting in zijn geheel.

De uitkomsten van een beoordeling van een aanvraag zijn niet bediscussieerbaar. Ieder kwartaal worden ingediende aanvragen beoordeeld.

Telefonisch spreekuur

Er is een telefonisch spreekuur op vrijdagen tussen 09:00 en 13:00 uur. U kunt dan aan onze subsidiemedewerker, Cees van Eijk, vragen stellen met betrekking tot het indienen van een aanvraag bij onze stichting. Cees is in dit tijdsbestek bereikbaar op telefoonnummer 06 51 12 61 70.

Aanvraag indienen

Voor 2017 is er nog ťťn sluitingsdata voor het indienen van aanvragen:
- 16 oktober 2017, 17:00 uur

Wilt u in aanmerking komen voor ondersteuning van uw initiatief door Stichting Agis Zorginnovatiefonds, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen door gebruik te maken van het standaard aanvraagformulier. Dat formulier kunt u downloaden in Word-formaat of pdf-formaat.

Heeft u nog geen concreet plan, maar wilt u vooraf checken of een idee passend is bij het Stichting Agis Zorginnovatiefonds, dan kunt u dit idee bij ons neerleggen door gebruik te maken van het idee-formulier. Dat formulier kunt u downloaden in Word-formaat.

Formulieren moeten ondertekend en voorzien van de gevraagde bijlagen, bij voorkeur digitaal, naar info@stichtingagis.nl worden verstuurd.

Eventueel kunnen aanvragen per post worden gestuurd naar:
Stichting Agis Zorginnovatiefonds
Postbus 339
3800 AH  Amersfoort

N.B. Wilt u bij verzending van aangetekende post of pakketten naar bovenstaand adres hiervan s.v.p. een melding sturen naar info@stichtingagis.nl om te voorkomen dat deze stukken te lang blijven liggen.